Omfattande expertis till ditt förfogande

Epta Sweden AB tjänster täcker hela livscykeln för våra produkter och kommersiella kylning. Vi hjälper våra kunder till framgång genom rådgivning och expertis inom kommersiell kylning, utveckling och konstruktion av produkter enligt kundens specifikationer samt genom nyckelfärdiga lösningar, inklusive installation, service och underhåll.

Från dag ett kommer Epta-teamet att vara på plats vid din sida för att installera, starta upp och driftsätta kylsystemen för att säkerställa felfri funktionalitet. Under livscykeln tillhandahåller våra service- och underhållsteam både en kostnadseffektiv och pålitlig drift under den genomsnittliga hårdvarulevetiden på 10-15 år. Eptas tjänster på begäran hjälper till att säkerställa hållbarhet och dramatiskt minska onödig energi- och avfallskonsumtion.

Bakom kulisserna arbetar vårt service-team nära våra designers, ingenjörer och forsknings- och utvecklingsteam för att kontinuerligt förbättra kommersiella kyl-lösningar samt kundupplevelsen. Från konsultation och ingenjörsstöd under kundernas projektplaneringsfas till digitala övervakningstjänster och prediktivt underhåll är Eptas kyltjänster utformade för att hålla din verksamhet så smidig som möjligt. Dessutom arbetar vårt dedikerade Epta-service-team i partnerskap med utvalda regionala serviceleverantörer för att erbjuda dig en kontinuerlig lokal närvaro.

Viessmann Refrigeration Solutions - services

Service och underhåll

Systemövervakning, prediktivt underhåll och tjänster på begäran som rapportering förhindrar driftstopp samtidigt som de förbättrar energi-, tids- och kostnadseffektiviteten.

Våra lokala försäljningskontor och marknadspartners övervakar kontinuerligt driften av våra installerade kylsystem och erbjuder våra kunder regelbundet underhåll och reparationsservice. Eventuella larm behandlas omgående och den snabba servicen säkerställer kortast möjliga avbrott i driften. Regelbundet underhåll och regelbundna kontroller av driften rekommenderas för att möjliggöra lång livslängd, hög energieffektivitet och höga systemprestanda.

Viessmann - service employees food retail

Logistik och installation

Sömlös installation, felfri funktionalitet. Kända för perfekt planerad logistik, punktliga leveranser och service i världsklass.

När det gäller kylprojekt är logistik och punktliga leveranser avgörande. Epta tar hand om hela logistikkedjan för att säkerställa att tidsschemat för projektet och de specifika kraven på installation och lossning uppfylls. Eptas installationsteam och marknadspartners hanterar och samordnar installationen av kylskåp och kylrum med utformningen av det övergripande kylsystemet. Testning och driftsättning av projektet ingår som regel i beställningen och våra tekniska expertgrupper säkerställer då snabb och korrekt idrifttagning – så att våra kunder kan koncentrera sig på sin verksamhet.

Samverkan och anpassning

Skräddarsydda lösningar och nyckelfärdig projektledning för kommersiella kyltjänster, inklusive kundrådgivning och ingenjörsstöd.

Kundsamverkan och anpassning av produkter för att uppfylla specifika kundkrav är en viktig del av våra kommersiella kylprojekt. Eptas lokala försäljningskontor och kundtjänstteam är den första kontaktpunkten när en kund behöver anpassade lösningar. Våra erfarna konstruktörer och ingenjörer utvecklar och konstruerar produkterna tillsammans med våra forsknings- och utvecklingsgrupper enligt kundens specifikationer. Som en del av våra nyckelfärdiga projekt dimensionerar vi också nödvändig kylkapacitet för varje enskild miljö.

Vi deltar även i samutvecklingsprojekt med storkunder genom att utveckla kundspecifika lösningar för deras framtida koncept. 

Är du intresserad? Kontakta oss.