Automatiserade butikslösningar

Autonom butik

Automatiserade butiker drivna av AI, kameror och sensor-teknik hjälper livsmedelsåterförsäljare att driva butikerna mer effektivt, spara utrymme för värdeförsäljning av dagligvaror, och lära sig att optimera sin butiksdrift och sortiment med stöd av verkliga data.