Viessmann Refrigeration Solutions ökar tillväxten med nya strategiska partnersamarbeten

NEWS_03
  • Nästa steg säkerställer optimala förutsättningar för större positiv inverkan, industriell uppskalning och lönsam tillväxt
  • Partnerföretag: Viessmann Refrigerations Solutions kommersiella kylverksamhet slås samman med Epta S.p.A. för att bilda en ledande leverantör i centrala och norra Europa.
  • Internationell expansion: Viessmann Refrigerations Solutions ren- och kylrumsverksamhet tar sig in på den nordamerikanska marknaden genom förvärvet av BMIL Technologies

Mainz (Tyskland), 18 juli, 2023 – Viessmann Refrigeration Solutions (”VRS”) tillkännagav idag planer på att öka sin tillväxt och stärka sin marknadsposition via två nya strategiska partnersamarbeten.

VRS kommersiella kylverksamhet, som inkluderar kyldiskar, helt nyckelfärdiga lösningar och tillhörande tjänster med produktion i Borgå (Finland), bildar ett nytt partnerföretag med Epta S.p.A (”Epta”), en global aktör som specialiserar sig på kommersiell kyla. Ambitionen är att skapa en ledande leverantör av kommersiella kyllösningar i centrala och norra Europa.

VRS ren- och kylrumsverksamhet, som innefattar klimatstyrda rum och kylaggregat med produktion i Hof (Tyskland), förstärks genom förvärvet av den nordamerikanska systemintegratören BMIL Technologies LLC (”BMIL”). Med detta förvärv tar sig VRS ren- och kylrumsverksamhet in på den nordamerikanska marknaden som erbjuder mycket attraktiva tillväxtmöjligheter.


VRS kommersiella kylverksamhet skalas upp genom partnerföretag med Epta

VRS och Epta slår samman sina respektive aktiviteter i centrala och norra Europa och skapar därmed ett partnerföretag. Båda företagen integrerar sina respektive kommersiella kylaktiviteter på utvalda marknader för att kommersiell tillväxt på en konkurrenspräglad marknad. Sammanslagningen sker förutsatt att den godkänns av berörda konkurrensmyndigheter.

Epta, ett familjeföretag med huvudkontor i Milano (Italien) och europeisk marknadsledare inom dagligvaruhandeln, slår samman sina kommersiella kylaktiviteter i Tyskland, Polen, Danmark, Finland och Norge med VRS aktiviteter i Tyskland, Polen, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tjeckien, Slovakien, Estland, Lettland och Litauen. Genom detta samarbete bildar företagen en ledande lösningsleverantör av relevant industriell storlek och skala med totala intäkter på över 400 miljoner euro och över 1 600 anställda inom området.

Båda företagens kunder gynnas av ett större utbud av ledande kyllösningar och större kapacitet för integrerade tjänsteerbjudanden.

Marco Nocivelli, president och CEO för Epta: ”Det här är början på ett gemensam resa och ett långvarigt partnersamarbete som kommer att stärka vår position i centrala och norra Europa. Vi delar inte bara specifik expertis om kommersiell kyla utan har även liknande värderingar som familjeföretag. Det nya partnerföretaget som leds av Epta representerar ytterligare ett steg i vår resa mot att befästa vår status som en global ledare inom sektorn, tack vare en ökad produktionskapacitet och ett starkare internationellt fotavtryck. Inom scenariot för ekologisk, digital och miljömässig omställning är skapandet av kontakter och förbättrad nätverkslogik grundläggande för en hållbar framtid!”

Frank Winters, CEO för Viessmann Refrigeration Solutions: ”Epta och Viessmann Refrigeration Solutions strävar båda efter att ha en positiv inverkan med lösningar som bidrar till att bevara planeten. Vi kombinerar det bästa av bägge världar: mycket energieffektiva och toppmoderna lösningar med goda förutsättningar för uppskalning och tillverkning. Tillsammans skapar vi bästa möjliga utsikter för våra kunder, våra anställa och kommande generationer.”

Partnerföretaget inkluderar endast de kommersiella kylverksamheterna, inte VRS aktiviteter inom ren- och kylrumslösningar. VRS produktionsanläggning i Hof (Tyskland), relaterade försäljningsföretag och Viessmann Technologies tillhör fortfarande Viessmann-gruppen till fullo.

Eptas företagsaktiviteter i västra och södra Europa, Mellanöstern, Latinamerika, USA samt Asien-Stillahavsregionen berörs inte av partnerföretagsavtalet. Dessa regioner inkluderas inte i partnerföretaget.


VRS ren- och kylrumsverksamhet utökar sitt globala fotavtryck med förvärv i Nordamerika

VRS ren- och kylrumsverksamhet förstärks ytterligare. Ett första steg i detta är förvärvet av en majoritetandel i BMIL Technologies – vilket utgör den allra första geografiska expansionen in på den nordamerikanska marknaden. BMIL har sin bas i Morehead City, North Carolina (USA) och är en ledande systemintegratör som tillhandahåller kylrum och kylutrustning för tillämpningar inom industri och kommersiell kylning. Med förvärvet påskyndar VRS sin omställning till naturliga köldmediumlösningar för ren- och kylrum på den nordamerikanska marknaden.

Frank Winters, CEO för Viessmann Refrigeration Solutions: ”Förvärvet av BMIL är i linje med våra långsiktiga hållbarhetsmål och vår strategi för att stärka ren- och kylrumsverksamheten. Vi ser stor tillväxtpotential på den nordamerikanska marknaden, där övergången till naturligt köldmedium förväntas accelerera. Vi ser fram emot att kunna utnyttja fler möjligheter att utöka vår positiva inverkan, i synnerhet inom livsmedel, teknik och industri.”

VRS ren- och kylrumsverksamhet innefattar alla relaterade säljenheter inom Europa samt Viessmann Technologies och produktionssidan Viessmann Kühlsysteme, som båda är baserade i Hof (Germany). Viessmann Kühlsysteme är en av de största tillverkarna av modulbaserade kylrum i Europa. Viessmann Group grundades för över 100 år sedan av Johann Viessmann i Hof. Sedan dess har Hof varit en väsentlig del av Viessmann-gruppens familjearv.

Förvärvet av BMIL förstärker också Viessmann-gruppens globala ekosystem och passar in bland våra internationella partnersamarbeten för ren- och kylrumslösningar med utvalda företag, till exempel Priva, en nederländsk specialist inom byggnadsautomation och vertikal odling, eller Intarcon, en ledande spansk tillverkare av kylutrustning med fokus på energieffektivitet och naturliga köldmedium. I sin strävan efter att skapa levnadsutrymmen för kommande generationer siktar Viessmann-gruppen på att skapa ett ekosystem av medskapare med fokus på att undvika, minska och samla in koldioxid.

Om Viessmann

Familjeföretaget Viessmann grundades 1917 som ett lokalt företag för värmeteknik. Idag är det en global, diversifierad koncern med över 14 500 familjemedlemmar och totala intäkter på över 4 miljarder euro. Affärsområdena Climate Solutions och Refrigeration Solutions innefattar hållbara lösningar inom värme, kyla, samt vatten- och luftkvalitet. Under Viessmann Investment samlar koncernen alla strategiska partnersamarbeten och investeringar i medelstora företag. Affärsområdet VC/O hanterar alla riskkapitalsinvesteringar i nya tekniker, inklusive Maschinenraum som är ett växande ekosystem för företag i koncernen. Utveckling och drift av klimatsmarta byggnader leds av affärsområdet Real Estate. Viessmann Foundation samordnar alla sociala åtaganden och representerar familjeföretagets. Alla aktiviteter sker enligt bolagets ledord: ”Vi skapar levnadsutrymmen för framtida generationer”. Detta är det ansvar som den större Viessmann-koncernen tar varje dag.

PR_Viessmann Refrigeration Solutions accelerates growth course