Vi är nu Epta Sweden AB

epta_sweden_image

Sedan november 2023 har Epta Central North Europe B.V., ett joint venture mellan Epta och Viessmann Refrigeration Solutions, varit verksamma i Central- och Nordeuropa. Vi tar nu nästa steg mot ett enhetligt kundgränssnitt och ett integrerat erbjudande genom att samla alla våra affärsenheter under de välkända Epta-varumärkena för att tillsammans skapa en framtid med hållbara lösningar för kunder inom livsmedelshandel, convenience, mat- och dryckesindustrin samt hotell- och restaurangbranschen. I framtiden kommer Epta-varumärket tillsammans med produktmärkena Costan, IARP, Eurocryor och Misa att vara tydligt synliga i vår kommunikation, produkt och service. Samtidigt kommer varumärket Viessmann att fasas ut, endast varumärket. Våra tidigare produkter som profilerats som Viessmann produkter kommer att integreras och omprofileras till varumärkena inom Epta, särskillt som Costan och Iarp.

Samtidigt kommer Viessmann Refrigeration Systems AB att ändra sitt företagsnamn till Epta Sweden AB. Det nya företagsnamnet förväntas träda i kraft från och med den 15.2.2024.