Framgångsrik Euroshop 2023 för Viessmann

NEWS_04

Viessmann Refrigeration Solutions stärkte sina relationer inom branschen för dagligvaruhandel - EuroShop 2023 blev en framgång för företaget

  • Viessmann presenterade många produktinnovationer och helhetslösningar på EuroShop mässan. 
  • Företagets hållbarhetsstrategi intresserade mässans besökare stort. 
  • High interest on the company’s sustainability strategy
  • Energibesparande lösningar, inklusive totala energihanteringslösningar för daglivaruhandel, ett nytt sortiment med frysar och lösningar baserade på naturliga köldmedel.
  • Digitaliserings- och automationslösningar för framtida obemannade matbutiker med nanolagringssystem.


Mainz, Tyskland, 9 mars 2023 – Viessmann Refrigeration Solutions, en ledande leverantör av kommersiella kyllösningar, är nöjd med att kunna meddela om ett framgångsrikt deltagande i EuroShop 2023. Mässan hölls mellan 26.2-2.3.2023 i Düsseldorf, Tyskland. Under dessa dagar presenterade företaget sina senaste produkter samt skapade nya kundrelationer och samarbetspartnerskap.

Besökarna gav positiv feedback till Viessmanns personal och de nya produkter och servicelösningar som företaget publicerade fick stor uppmärksamhet. Avdelningen besöktes av ett stort antal besökare från dagligvarukunder, samarbetspartners och branschaktörer som visade stort intresse för företagets helhetslösningar.

We care for life - hållbarhet som täcker hela livscykeln av Viessmann lösningar

Med mottot "We care for life" presenterade Viessmann några av de senaste trenderna och innovationerna inom dagligvaruhandeln, inklusive digitala möjligheter tillsammans med dagens utmaningar och lösningar - för mer hållbarhet och en friskare planet.

Deltagarna i mässan visade stort intresse för Viessmanns hållbarhesstrategi som är baserad på vetenskapligt ramverk för att anpassa handlingar med globala hållbarhetsmål. Energibesparing, minskning av CO2 utsläpp och val av förnybara energikällor är i högsta prioritet för dagligvaruhandelindustrin. Som reaktion till detta presenterade Viessmann ESyCool green, en total energihanteringslösning som sparar upp till 20% energi för hela butiken, jämfört med de nuvarande bästa intergrerade lösningarna. Den nya frysen, Tecto IS7, minskar energiförbrukningen ytterligare med 15-45% jämfört med andra motsvarande produkter på marknaden. Besökarna hade möjligheten att se Viessmanns anpassningsbara och modulära kylrum, som fyller brand- och personalsäkerhetskrav och är enligt test, de mest energieffektiva på marknaden.

Detaljer i designen förbättrar presentation av mat

Återförsäljare inom dagligvaruhandeln söker ständigt efter lösningar för en bättre shopping- och butikupplevelse åt sina kunder. Viessmanns nya kyldiskar har ett enhetligt formspråk som möjliggör en elegant helhetsbild i hela butiken och en utmärkt synlighet för de utställda produkterna. Den nya självdrivna Tecto SV8 produktfamljen som är designad för försäljningskampanjer av mat, fick stor uppmärksamhet hos besökarna på grund av det breda utbudet av modeller och flexibiliteten gällande installation. 

"Vi är mycket nöjda med vårt framgångsrika deltagande i Euroshop mässan. Evenemanget var ett utmärkt tillfälle att träffa våra kunder inom dagligvaruhandeln och presentera våra nya produkter och tjänster. Vi är övertygade om att vi kan fortsätta stärka våra kundrelationer och främja våra kunders verksamhet på ett hållbart sätt, för kommande generationer." -Frank Winters // CEO at Viessmann Refrigeration Solutions.

Framtida livssmedelsbutiker använder sig av automation och digitalisering

Dagligvaruhandeln anpassar allt mer AI och databaserade lösningar för att effektivisera den dagliga verksamhenten och erbjuda nya tjänster till konsumenterna. På EuroShop mässan fick det automatiserade butik- och nanolagringssystemet, som presenterades av Viessmann, stor uppmärksamhet. Den automatiserade butiken byggdes för besökarna genom att integrera "instant walk-in, walk-out"-tekniken som utvecklats av samarbetspartnern Pixevia med Viessmanns kyllösningar.

Nano-lagringssystemet är ett helautomatiserat lagringssystem i nanostorlek, utvecklat av Viessmann och Noyes Technologies. Systemet stödjer dagligvaruhandeln i att effektivisera e-handeln av mat. Presentationen av det automatiserade lagret var en riktig uppmärksamhetspunkt för besökarna eftersom de kunde beställa provprodukter från lagret, levererade med robotar.

Viessmann Refrigeration Solutions deltagning i mässan har förstäkt företagets befintliga kundrelationer och skapat nya. Företaget är engagerad i att utveckla innovativa lösningar för dagligvaruhandelns föränderliga behov och i att hjälpa kunder nå sina mål.

Press Release: Viessmann Refrigeration Solutions joined successful Euroshop 2023 (PDF 103 KB)