Epta tillkännager bildandet av joint venture företag med Viessmann Refrigeration Solutions

News_02

Epta S.p.A. och Viessmann Refrigeration Solutions (”VRS”) meddelar att de efter godkännande från konkurrensmyndigheterna framgångsrikt har slutfört transaktionen som tillkännagavs den 18 juli 2023, med syfte att skapa en ny ledare inom kommersiell kylning i centrala och norra Europa.

I enlighet med avtalet har VRS hela kommersiella kylverksamhet i Tyskland, Polen, Republiken Tjeckien, Slovakien, Danmark, Finland, Sverige, Norge och de baltiska länderna och Eptas verksamhet i Tyskland, Polen, Danmark, Finland och Norge överförts till Epta Central North Europe B.V., det nya företag som upprättats som joint venture företag lett av Epta med en omsättning på mer än 400 miljoner euro och 1 600 anställda.

I och med att avtalet nu har slutförts kan Epta och VRS fokusera på att stärka sin ledande ställning i centrala och norra Europa, expandera nätverket och säkerställa att de båda företagens kunder och affärspartner drar fördel av ett bredare utbud av produkter och tjänster på grund av synergin i integreringen av deras respektive verksamheter.

”2023 har visat sig bli ett avgörande år för koncernens tillväxt” säger Marco Nocivelli, president och CEO för Epta. ”Målet är att öka vår omfattning och befästa vår roll som aktör i den gröna omställningen, genom att flankera progressiv organisk tillväxt med skapandet av nya allianser. Slutförandet av de båda transaktionerna utgör ett särskilt viktigt ögonblick för oss, inom utveckling och konsolidering i en kritiskt viktig region: Vi har chansen att utnyttja nya industriella och affärsmässiga synergier, öka vår förmåga att bli en one-stop-shop-leverantör med ett komplett utbud av hållbara produkter och tjänster och en kapillär närvaro i norra och centrala Europa”.

Eptas affärsverksamhet i västra och södra Europa, Mellanöstern, Latinamerika, USA samt Asien-Stillahavsregionen berörs inte av detta joint venture företagsavtal.

Transaktionen inkluderar inte VRS aktiviteter inom ren- och kylrumslösningar. VRS produktionsanläggning i Hof (Tyskland), de relaterade försäljningsföretagen och Viessmann Technologies tillhör också fortfarande Viessmann-gruppen.