Information och juridiska hänvisningar


Utgivare: Epta Sweden AB
Box 1177 (Skalholtsgatan 9)
SE-164 26 Kista, Sweden

Telefon: +46 8 594 112 00
E-post: info.refrigeration@viessmann.se

Registreringsdomstol: 
Momsregistreringsnummer: SE5562215219 

Eptas webbplatser har sammanställts med största noggrannhet. Trots detta kan Epta inte garantera att informationen är felfri och exakt. Vi tar inget ansvar för skador till följd av detta om de inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från Eptas sida.

Epta förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra innehållet på sina sidor utan förvarning.

Eptas webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Epta ansvarar inte för dataskyddsstrategin och innehållet på dessa webbplatser.

Personliga uppgifter används bara för att genomföra transaktioner som begärts av kunden.