Mänsklighet och hållbarhet längs vår leveranskedja

På våra två produktionsanläggningar, Tyskland och Finland, ägnar vi särskild uppmärksamhet åt att samarbeta med närliggande leverantörer och strävar efter att stödja den lokala ekonomin för att minimera vår påverkan på miljön.

  • > 90 % av leverantörerna från Europa
  •  > 70 % av fabrikernas leverantörer från grannländerna
  • < 10 % av leverantörerna kommer från icke-europeiska länder

Lokala samarbeten hjälper oss att garantera korta transportvägar, snabbare leveranstider och mindre CO2-utsläpp.

Leverantörsrevisioner för varje ny leverantör

Vår företagsriktlinje säkerställer att varje ny leverantör vi planerar att arbeta med måste fylla i en förfrågan om information. Det är så vi kontrollerar om leverantörens beteende följer våra standarder för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor eller miljöskydd som definieras i vår uppförandekod.

Viessmann Sustainability - Supplier Network
Viessmann Sustainability - Road

Är du intresserad av vår leverantörshantering och revisioner? Kontakta oss.