Integrerat ledningssystem

Med ett integrerat ledningssystem säkerställer vi att vi tillämpar följande normer med alla våra kyllösningar och enheter:

  • DIN EN ISO 9001 för kvalitetsledning
  • DIN EN ISO 50 001 för energihantering
  • DIN EN ISO 14 001 för miljöledning
  • DIN EN ISO 45001 för arbetsmiljöledning


Vi tänker långsiktigt och vill vara effektiva i allt vi gör. Vårt övergripande mål är att spara resurser och leverera den bästa kvaliteten till våra kunder samtidigt som vi säkerställer hälsa och säkerhet för våra anställda och arbetare. Det är därför vi har satt upp ett integrerat ledningssystem som kombinerar alla fyra ISO-standarderna.


Lista över förbjudna ämnen

För alla produkter och tjänster som tillhandahålls agerar vi enligt Viessmann-gemensamma tillämpliga listan över förbjudna ämnen.

Vi bevisar att vi inte samarbetar med partners som arbetar med förbjudna ämnen för att säkerställa vårt företags kvalitet.

Dessutom agerar vi enligt RoHS- och REACH-riktlinjerna.

VIessmann Sustainability - Bee

Är du intresserad av vårt integrerade ledningssystem? Kontakta oss.