Hållbarhet börjar med ett öppet sinne för förändringar

I våra fabriker har vi en förändringsledning som ständigt ser efter förbättringar och effektivare och produktiva arbetssätt. På Viessmann kallar vi vår förändringsledningsfilosofi VITOTOP.

En gång om året sker en intern VITOTOP-revision, enligt våra företagsvärderingar ansvarsfull, teamorienterad och entreprenöriell, för att hålla medarbetares och chefers sinnen fokuserade på hållbara arbetsrutiner och tydliga processer.

Ständig granskning av processer för de sju typerna av förluster

Denna princip hjälper oss att bli mer effektiva och produktiva och samtidigt minska avfallet och undvika utsläpp. Att köra maskiner endast på den nivå som krävs för drift sparar resurser och förhindrar slöseri. 

Viessmann sustainability - field

Skydd av resursfolket

Våra medarbetare hjälper oss varje dag att lyckas som ett team. Så de är vår mest värdefulla resurs. Därför försöker vi utforma arbetsmiljön så ergonomisk, säker och hälsosam som möjligt. Till exempel vid våra skumningsmaskiner införde vi så kallade skyttlar för att undvika tunga lyft för våra anställda. 

Kvalitetsförbättring och felförebyggande med Poka Yoke

Poka Yoke syftar till att undvika uppkomsten av ett fel eller dess spridning genom att kontrollera alla delar. Det är principen som vi följer till exempel i vår materialförsörjning i vår produktionsprocess. Vi tillhandahåller alla nödvändiga delar för en produkt i en viss låda, för att minimera sannolikheten att något element glöms bort under tillverkningen av den produkten. 

Visualisering av processer för transparent kommunikation

Vi använder olika verktyg för att säkerställa att alla anställda förstår våra standardprocesser och håller samma kvalitet för varje process och produkt. Standardblad, värdeströmsdesign och värdeströmsanalys är några av de verktyg vi använder för att kommunicera transparent, förklara saker snabbt och visuellt och undvika missförstånd. 

Totalt produktivt underhåll (TPM) för att upprätthålla och förbättra standarder

TPM handlar om rutinmässiga underhållsåtgärder som kan utföras självständigt av produktionspersonalen. På Viessmann har vi definierat 3 TPM-nivåer med avseende på grundläggande inspektion, metoder och förbättring. Specifika kontrollpunkter för rengöring, inspektion och underhåll visualiseras därför och visas på en TPM-tavla vid anläggningen. Det är så vi systematiskt verifierar att nuvarande standard upprätthålls och strävar efter ständiga förbättringar. 

Är du intresserad av vår förändringshantering? Kontakta oss.