Miljömässigt och socialt ansvarstagande

Vi är ett familjeföretag. Det är där våra rötter finns, det är där vi kommer ifrån. Det är därför vi tar på oss vårt ansvar att ta hand om våra familjemedlemmar, våra partners, våra kunder, människorna som använder våra produkter och planeten vi alla delar som hem. Som en del av vår globala Viessmann-familj arbetar vi alla för att förverkliga vårt företags syfte: 

Att tillsammans skapa livsrum för kommande generationer

Som tillverkare av kyllösningar skapar vi tillsammans säkra miljöer för känsliga varor, såsom mat och medicin, och möjliggör verksamheter som bidrar till att ge människor välbefinnande. Med vårt fullständiga livscykelstöd bidrar vi till en hållbar framtid och bevarandet av vår planet som en Viessmann-familj. 

Viessmann food retail - fruits

Våra klimatmål

Som Viessmann Group sätter vi upp vetenskapsbaserade klimatmål. För att göra det använde vi två globalt erkända redovisningsstandarder - Greenhouse Gas Protocol och Science Based Targets-initiativet - för att säkerställa att vår process är i linje med klimatvetenskapen. Som ett resultat fann vi att koldioxidavtrycket för Refrigeration Solutions idag är 257,6 kt CO2e.

Som tillkännagavs i vår första Viessmann klimatreport siktar vi nu på att minska våra egna utsläpp med minst 48 % i absoluta tal och våra indirekta utsläpp av produktion och försäljning med minst 55 % (både till 2030 och jämfört med 2019).

Water

Klicka här för att läsa mer information i vår hållbarhetsbroschyr

VRS Sustainability EN

Eller läs mer om hållbarhet för Viessmann Group här. 

Viessmann Sustainability - footprint

Vi välkomnar dig att utforska mer i detalj vad vi gör på Viessmann Refrigeration Solutions för att leva upp till vårt syfte och gå mot en hållbar framtid.

Viessmann Hof factory - bird view

Våra fabriker

Upptäck mera här
Viessmann - forest image

Våra lösningar

Läs mera här
Viessmann Sustainability - Leaves

Leverantörshantering

Läs mera här
Viessmann Sustainability - Family

Socialt ansvar

Läs mera här