Affärsetik

Handshake

Affärsetik är en grundpelare i vår företagsverksamhet: efterlevnad av värderingar, integritet och rättvisa har alltid varit vårt kännetecken och utgör ett pågående åtagande för alla Eptas människor i hanteringen av företagsverksamheten.