Copyright

© Viessmann Refrigeration Systems AB 

Alla rättigheter förbehålls. Text, textutdrag, foton, bilder, grafik och animationer är upphovsrättsskyddade. Användningen av dessa data kräver godkännande av Viessmann Refrigeration Systems AB.

Om inget annat anges är alla varumärken på Viessmanns webbplatser skyddade enligt varumärkeslagen.

Viessmanns webbplatser har sammanställts med största noggrannhet. Trots detta kan Viessmann inte garantera att informationen är felfri och exakt. Vi tar inget ansvar för skador till följd av detta om de inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från Viessmanns sida.

Viessmann förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra innehållet på sina webbplatser utan förvarning.

Viessmanns webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Viessmann ansvarar inte för dataskyddsstrategin och innehållet på dessa webbplatser.

Personliga uppgifter används bara för att genomföra transaktioner som begärts av kunden.